ՀՄՄ-ի նախագահի մենագրությունը տպագրվել է հեղինակավոր “WORLD SCIENTIFIC” հրատարակչության կողմից։

Հայկական Մաթեմատիկական Միության  նախագահ, ԵՊՀ հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի պատվավոր վարիչ, ֆ․մ․գ․դ․, պրոֆեսոր՝ Յուրի Մովսիսյանի “Գերնույնություններ։ Բուլյան և ԴեՄորգանի կառուցվածքներ” (“Hyperidentities: Boolean and DeMorgan structures”) մենագրությունը տպագրվել է  անգլերենով World Scientific հրատարակչության կողմից։ 

Այս գրառումը էր տեղադրվել է Նորություններ. Bookmark the permalink.