Մետաքսե Ճանապարհ Մաթեմատիկական Կենտրոնի Ղեկավար Մարմնի Չորրորդ Նիստը

ՀՄՄ նախագահ Յու. Մովսիսյանը մասնակցել է Չինաստանի մաթեմատիկական ընկերության Մետաքսե Ճանապարհ մաթեմատիկական կենտրոնի ղեկավար մարմնի չորրորդ նիստին (ապրիլ,2019,Բեյջինգ,Չինաստան): Միաժամանակ նաև հանդես է եկել պլենար զեկուցումով` Չինաստանի գիտությունների ակադեմիայի Մաթեմատիկական և համակարգերի գիտության ակադեմիայում` “Գերնույնությունները հանրահաշիվներում և բազմաձևություններում, դրանց կիրառությունները” թեմայով:

Այս գրառումը էր տեղադրվել է Նիստեր. Bookmark the permalink.