ՀՄՄ նիստ՝ նվիրված Մ.Մ.Ջրբաշյանի ծննդյան 100-ամյակին:

Ս.թ. նոյեմբերի 1-ին տեղի կունենա Հայկական Մաթեմատիկական Միության նիստ՝ 
նվիրված Մ.Մ.Ջրբաշյանի ծննդյան 100-ամյակին , հետևյալ օրակարգով.                      
                                                                                                                                                                      1. ՀՄՄ-ի նախագահ Յու.Մովսիսյանի տարեկան հաշվետվությունը;
2. Ս.Ռաֆայելյանի զեկուցումը Մ.Մ.Ջրբաշյանի գիտա-մանկավարժական
գործունեության վերաբերյալ :
                                                                                                                                                                 Նիստը տեղի կունենա ԵՊՀ-ի Ֆիզիկայի ֆակուլտետի կոնֆերանսների դահլիճում
(226 լսարան)՝ ժամը 16.00-ին:

Այս գրառումը էր տեղադրվել է Նորություններ, Նիստեր. Bookmark the permalink.