ՀՄՄ 9-րդ տարեկան գիտաժողով, 2017, թեզիսներ

Հայկական մաթեմատիկական միության 9-րդ տարեկան գիտաժողովի թեզիսների ժողովածուն կարելի է գտնել հետևյալ հասցեով: 

Այս գրառումը էր տեղադրվել է Գիտաժողովներ. Bookmark the permalink.