Կապ մեզ հետ

Հայկական Մաթեմատիկական Միություն

Մաթեմատիկայի և Մեխանիկայի ֆակուլտետ
Երևանի Պետական Համալսարան
Ալեք Մանուկյան 1
0025, Երևան
Հայաստանի հանրապետություն
amu@ysu.am

Նախագահ՝ Յուրի Մովսիսյան
Երևանի Պետական Համալսարան
Մաթեմատիկայի և Մեխանիկայի ֆակուլտետ
Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի պատվավոր վարիչ
Էլ. հասցե՝ yurimovsisyan@yahoo.com

Կից կազմակերպություն՝

Մաթեմատիկայի Ինստիտուտ
ՀՀ Գիտությունների Ազգային Ացադեմիա
Մարշալ Բաղրամյան պ. 24/5,
0019, Երևան
Հայստանի հանրապետություն
Էլ. հասցե՝ office@instmath.sci.am