Վարչություն

Նախագահ՝ Տ. Հարությունյան
Փոխ-նախագահներ՝ Վ. Արզումանյան, Յու. Մովսիսյան
Քարտուղար՝ Վ. Աթաբեկյան
Գանձապահ՝ Ս. Ռաֆայելյան

Խորհուրդ՝

 • Վ. Արզումանյան, Մաթեմատիկայի ինստիտուտ
 • Վ. Աթաբեկյան, Երևանի պետական համալսարան
 • Ա. Բաբայան,  Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան
 • Ռ. Բարխուդարյան,  Մաթեմատիկայի ինստիտուտ
 • Ս. Դալալյան, Երևանի պետական համալսարան
 • Վ. Դումանյան, Երևանի պետական համալսարան
 • Հ. Ղազարյան, Ռուս-հայկական սլավոնական համալսարան
 • Լ. Գևորգյան, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան
 • Ս. Հարությունյան, Մանկավարժական համալսարան
 • Տ. Հարությունյան,  Երևանի պետական համալսարան
 • Հ. Մարանջյան, Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ
 • Յու. Մովսիսյան, Երևանի պետական համալսարան
 • Բ. Նահապետյան, Մաթեմատիկայի ինստիտուտ
 • Ս. Ռաֆայելյան, Երևանի պետական համալսարան
 •  Վ. Օհանյան, Հայաստանի ամերիկյան համալսարան

Կրթության հանձնաժողով՝ Հ. Ղազարյան, Ս. Հարությունյան, Բ. Նահապետյան

Վերստուգիչ հանձնաժողով՝ Ս. Դավիդով, Լ. Մաթևոսյան, Վ. Միրզոյան