Վարչություն

Նախագահ՝ Յու. Մովսիսյան 
Փոխ-նախագահ՝ Վ. Արզումանյան
Քարտուղար՝  Դ. Դավիդովա
Գանձապահ՝ Ս. Ռաֆայելյան

Խորհուրդ՝

 1. Ս. Ադյան (Ստեկլովի Անվան Մաթեմատիկայի Ինստիտուտ)
 2. Ս. Անտոնյան (Մեխիկոյի Ազգային Համալսարան)
 3. Վ. Արզումանյան (Մաթեմատիկայի Ինստիտուտ)
 4. Ա. Արուտունով  (ՌՈՒԴՆ Համալսարան)
 5. Ա. Բաբայան (Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարան)
 6. Ռ. Բարխուդարյան (ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի Ինստիտուտ)
 7. Ա. Բասմաջյան (Նյու-Յորքի Քաղաքային Համալսարան, Հանթեր քոլեջ)
 8. Գ. Բարսեղյան (ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի Ինստիտուտ)
 9. Լ. Բեկլարյան (Տնտեսամաթեմատիկական կենտրոնական ինստիտուտ)
 10. Լ. Բուդաղյան (Բերգենի համալսարան)
 11. Լ. Գևորգյան (Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարան)
 12. Ա. Գևորգյան  (ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և Ավտոմատացման Պրոբլեմների Ինստիտուտ)
 13. Մ. Գրիգորյան (Երևանի Պետական Համալսարան)
 14. Ս. Գրիգորյան (Կազանի Պետական Ինժեներական Համալսարան)
 15. Դ. Դավիդովա (Հայ-Ռուսական Համալսարան)
 16. Ս. Դալալյան (Երևանի Պետական Համալսարան)
 17. Ռ. Դալլաքյան (Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարան)
 18. Ա. Տեր-Կյուրեղյան (Հայաստանում Ամերիկայան Համալսարան)
 19. Մ. Թումանյան (Թավրիզի Համալսարան)
 20. Գ. Խաչատրյան (Հայաստանում Ամերիկայան Համալսարան)
 21. Խ. Խաչատրյան (ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի Ինստիտուտ)
 22. Ռ. Խաչատրյան (Երևանի Պետական Համալսարան)
 23. Ա. Հաջյան (Հյուսիս-արևելյան Համալսարան)
 24. Ս. Հարութունյան (Հայաստանի Պետական Մանկավարժական Համալսարան)
 25. Տ. Հարութունյան (Երևանի պետական Համալսարան)
 26. Հ. Ղազարյան  (Հայ-Ռւսական Համալսարան)
 27. Հ. Մարանջյան (ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և Ավտոմատացման Պրոբլեմների Ինստիտուտ)
 28. Ս. Մկրտչյան (Ռոչեստերի Համալսարան)
 29. Ե. Մկրտչյան (Երևանի Պետական Համալսարան)
 30. Ռ. Մնացականով (Արևմտյան Վիրջինիայի Համալսարան)
 31. Յու. Մովսիսյան (Երևանի Պետական Համալսարան)
 32. Բ. Նահապետյան (ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի Ինստիտուտ)
 33. Հ. Շահգոլյան (Թաքավորական Տեխնիկական Համալսարան, Շվեդիա)
 34. Ա. Պետրոսյան (Պուրդուի Համալսարան)
 35. Ս. Ռաֆայելյան  (Երևանի Պետական Համալսարան)
 36. Ա. Սահակյան (Երևանի Պետական Համալսարան)
 37. Վ. Սահակյան (ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և Ավտոմատացման Պրոբլեմների Ինստիտուտ)
 38. Ա. Սերգեև (Ստեկլովի Անվան Մաթեմատիկայի Ինստիտուտ)
 39. Վ. Փամբուկչյան  (Արիզոնայի Պետական Համալսարան)
 40. Վ. Օհանյան (Երևանի Պետական Համալսարան)

Կրթության հանձնաժողով՝

 1. Վ. Արզումանյան
 2. Վ. Ասլանյան (գիտ. քարտուղար)
 3. Կ. Աթայան (Երևանի Պետական Համալսարան)
 4. Ս. Հարութունյան (նախագահ)
 5. Հ. Ղազարյան
 6. Բ. Նահապետյան

Վերստուգիչ հանձնաժողով՝ 

 1. Ս. Աֆյան
 2. Ս. Դավիդով
 3. Ն. Հակոբյան
 4. Վ. Վարդազարյան (նախագահ)